-

Publications of Xiaolin Wang

Conference publications

  1. Yuxi Liu, Zhibin Yu, Lieven Eeckhout, Vijay Janapa Reddi, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhenlin Wang and Chengzhong Xu Barrier-aware warp scheduling for throughput processors Proceedings of the ACM International Conference on Supercomputing (ICS), pp. 12 (2016)
  2. Frederik De Keukelaere, T. DeMartini, X. Wang, Saar De Zutter, Sam Lerouge and Rik Van de Walle An Architecture for Run-Time Analysis Enabling Rights Checking in Dynamic Applications Proceedings of the 7th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, pp. 221-224 (2006)