Prof. Lieven Eeckhout uitgeroepen tot Laureaat van de Academie

Rector Paul Van Cauwenberge is maar wat fier op de twee UGent-professoren die tot Laureaat van de Academie werden uitgeroepen.

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) heeft afgelopen zaterdag 11 december twee professoren van de UGent uitgeroepen tot Laureaat van de Academie.

Het gaat om Wim Verbeke (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) en Lieven Eeckhout (faculteit Ingenieurswetenschappen). De UGent behaalt hiermee de hoofdprijs in twee van de vier Klassen waaruit de Academie bestaat.

De titel van Laureaat is de hoogste onderscheiding die de Academie jaarlijks toekent als een erkenning voor een verdienstelijke academische loopbaan tot de leeftijd van 40 jaar. Tijdens de zitting van de Academie, die plaatsvond op 11 december in Brussel, werd ook de Gouden Penning van de Academie overhandigd aan astronaut Frank De Winne die onlangs nog een eredoctoraat kreeg aan de Universiteit Gent.

Wim Verbeke is hoofddocent in het vakgebied agro-voedingsmarketing en consumentengedrag en voorzitter van de vakgroep Landbouweconomie in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Hij werd uitgeroepen tot Laureaat van de Academie in de Klasse van de Menswetenschappen (gedragswetenschappen).
Zijn onderzoek is interdisciplinair en bouwt bruggen tussen alfa- en bètawetenschappen. Onderzoeksthema's omvatten maatschappelijke en consumentenacceptatie van technologische vernieuwing in de landbouw- en voedselproductie; attitude-gedragsconsistentie bij consumenten in relatie tot voedselveiligheid, gezondheid en duurzaamheid; determinanten van voedingskeuzegedrag en de rol en impact van informatie en communicatie.

Lieven Eeckhout is hoofddocent met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht in de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen van de faculteit Ingenieurswetenschappen. Hij werd uitgeroepen tot Laureaat van de Academie in de Klasse van de Technische Wetenschappen. Hij verricht onderzoek in het vakgebied van de computerarchitectuur en de hardware/software interface, en meer specifiek rond de prestatie-evaluatie en –modellering van computersystemen.
Zijn huidig onderzoek spitst zich toe op simulatie- en modelleringstechnieken van exascale systemen, in het kader van het recent opgerichte Intel ExaScience Lab, en een nieuwe hardware/software interface, in het kader van een prestigieuze Starting Independent Researcher Grant uitgereikt door het European Research Council (ERC).