Publicaties

This page moved to https://sharepoint.ugent.be/teams/EA06_SECR/SitePages/Publicaties.aspx

 

 

 

 

Links


 

Uitleg

 

Indienen van publicaties

Het is belangrijk dat alle publicaties van ELIS-medewerkers worden opgenomen in de UGent academische bibliografie. Het aantal publicaties wordt immers gebruikt in de verdeelsleutels van allerlei geldstromen:

  1. verdeling van Vlaams geld over de verschillende Vlaamse universiteiten
  2. verdeling van UGent-geld over de verschillende faculteiten
  3. verdeling van IR-geld over de verschillende IR-vakgroepen
  4. (voor ELIS:) verdeling van ELIS-geld over de verschillende onderzoeksgroepen

Deze verdeelsleutels worden periodiek berekend, het is dan ook belangrijk om publicaties zo snel mogelijk na hun verschijnen in te dienen. Op die manier beschikt de bibliotheek steeds over de meest actuele gegevens, en verdeel je het indienwerk over het volledige jaar i.p.v. dit op te sparen om bv. éénmaal per jaar al je publicaties in te dienen.

Voor de berekening van de verdeelsleutels wordt er enkel gekeken naar publicaties waarvan minstens één auteur werkt(e) aan de UGent wanneer het artikel werd geschreven. Het is echter mogelijk om publicaties in te dienen die niet aan deze voorwaarde voldoen, bv. omdat een UGent-medewerker ook graag publicaties geschreven voor een andere werkgever wil opnemen in 'zijn' lijst van publicaties (zie verder), of externe publicaties wil opnemen in een lijst van project-gerelateerde publicaties.

Merk op dat ten behoeve van een aantal interne verdeelsleutels, financieringsaanvragen (BOF – IOF), evaluaties, personeelsdossiers, ... de publicatielijsten of publicatietellingen nu al rechtstreeks opgevraagd worden uit de UGent academische bibliografie.

Indienen van nieuwe publicaties in de centrale UGent bibliografie kan je (na inloggen) hier doen: biblio.ugent.be. Merk op dat het verplicht is om ook een PDF-versie van je publicatie op te laden! Ingediende publicaties worden gecontroleerd en pas na goedkeuring worden ze zichtbaar voor de buitenwereld.

Alhoewel er in de UGent academische bibliografie veel meta-informatie wordt bijgehouden per publicatie is er voor de ELIS-verdeelsleutel meer informatie nodig (bv. de onderzoeksgroep waartoe een publicatie behoort). Deze extra informatie wordt in een lokale ELIS-databank bijgehouden. Daartoe worden de nieuw toegevoegde publicaties in de UGent  academische bibliografie periodiek (een paar keer per week) gekopieerd naar de ELIS-databank. Tijdens het kopiëren wordt de onderzoeksgroep (of -groepen) bepaald a.d.h.v de auteurs van de publicatie. Ten behoeve van het maken van publicatielijsten is het ook mogelijk om projectinfo en/of tags aan publicaties toe te voegen. Om ELIS-specifieke info toe te voegen aan een applicatie dien je in te loggen op www.elis.ugent.be. Na het inloggen zoek je de desbetreffende publicatie(s) op (zie verder). Je zal merken dat er een extra icoontje (in vergelijking met de situatie als je niet ingelogd bent) getoond wordt naast elke publicatie. Als je auteur bent van een publicatie kun je door te klikken de ELIS-info wijzigen, ben je geen auteur dan kun je de info enkel bekijken.

Wijzigen van publicatiegegevens

Om de ELIS-specifieke info te wijzigen werk je zoals hierboven vermeld, om de info die is opgenomen in de UGent academische bibliografie te wijzigen stuur je een mailtje naar biblio@ugent.be. Hint: als je op de ELIS-website een publicatie opzoekt brengt het -icoontje je onmiddellijk naar de UGent academische bibliografie.

Opzoeken van publicaties

Opzoeken van publicaties kan op deze pagina

Link leggen naar een publicatielijsten 


 

 Nuttige info