Prof. Koen De Bosschere ontvangt Hermesonderscheiding

Op 20 december deelde de UGent onderscheidingen uit aan enkele medewerkers met bijzondere verdiensten. Prof. Mieke Van Herreweghe ontving de Minerva-onderscheiding voor onderwijs, prof. Ann Van Soom de Prometheus-onderscheiding voor onderzoek en prof. Koen De Bosschere de Hermes-onderscheiding voor maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening.

De onderscheidingen worden jaarlijks toegekend en beslaan drie verschillende gebieden, waarvoor een afzonderlijke onderscheiding in het leven werd geroepen: de Minervaonderscheiding voor onderwijs, de Prometheusonderscheiding voor onderzoek en de Hermesonderscheiding voor maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening.

Via deze onderscheidingen wil de UGent het kwaliteitsstreven en de blijvende inzet van al haar medewerkers belonen en stimuleren. Dit voorjaar kon iedere UGent-student en -medewerker voor elke categorie zijn of haar favoriet nomineren. Uit alle genomineerden stelde de rector samen met een adviescommissie een shortlist van 12 kandidaten op. Daarvan werden op 19 december de laureaten bekendgemaakt.

Hermesonderscheiding voor Maatschappelijke en Wetenschappelijke Dienstverlening

Laureaat: prof. Koen De Bosschere - vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; verkozen omwille van het stimuleren van de ondernemingszin van onze studenten.

De drie andere genomineerden:

 • Prof. Koen Schoors - vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • Genomineerd omwille van zijn inspanningen op het vlak van dienstverlening onder meer met betrekking tot de bankensector en zijn aanwezigheid in de media met haarscherpe analyses en gevatte columns.
 • Prof. Katrien Strubbe - vakgroep Anorganische en Fysische Chemie, faculteit Wetenschappen
  • Genomineerd omwille van haar verdienste op vlak van de imagoverbetering van de exacte wetenschappen en haar inzet voor de lerarenopleidingen wetenschappen.
 • Prof. Peter Van Eenoo - vakgroep Klinische Biologie, Microbiologie en Immunologie, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Genomineerd omwille van de voorname rol die zijn onderzoek en labo speelt in de detectie van dopingmiddelen, onder meer nog tijdens de Olympische Spelen te Londen in 2012.

Minerva-onderscheiding voor Onderwijs

Laureaat: prof. Mieke Van Herreweghe - vakgroep Taalkunde, faculteit Letteren en Wijsbegeerte; verkozen omwille van haar uitstekende lessen, haar inzet voor onderwijsinnovatie en haar pioniersrol in het onderwijs in de gebarentaal.

De drie andere genomineerden:

 • Prof. Patrick Van Kenhove - vakgroep Marketing, faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • Genomineerd omwille van zijn inspirerende en motiverende manier van lesgeven en zijn inzet voor zijn studenten tijdens en na de lessen.
 • Prof. Gerd Verschelden - vakgroep Burgerlijk Recht, faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Genomineerd omwille van de schitterende invulling van zijn omvangrijke onderwijsopdracht en zijn engagement in tal van onderwijscommissies.
 • Prof. Hendrik Vos - vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
  • Genomineerd omwille van zijn engagement als onderwijsdirecteur, zijn enthousiaste manier van doceren over en het analyseren van de Europese politiek.

Prometheus-onderscheiding voor Onderzoek

Laureaat: prof. Ann Van Soom - vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde, faculteit Diergeneeskunde; verkozen omwille van haar baanbrekend werk en streven naar multidisciplinariteit in het onderzoek naar in vitrofertilisatie bij verschillende diersoorten.

De drie andere genomineerden:

 • Prof. Frederik Anseel - vakgroep Personeelsbeleid-, Arbeids- en Organisatiepsychologie, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  • Genomineerd omwille van zijn uitstekende rol als promotor en mentor voor jonge onderzoekers en zijn bevlogen communicatie in diverse media.
 • Prof. Bernard De Baets - vakgroep Wiskundige Modellering, Statistiek en Bio-informatica, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  • Genomineerd omwille van zijn capaciteiten om nieuwe en geavanceerde wiskundige technieken toe te passen in een zeer breed spectrum van onderzoekdomeinen.
 • Prof. Veronique Van Speybroeck - vakgroep Toegepaste Fysica, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
  • Genomineerd omwille van haar trekkersrol in het onderzoekscentrum voor moleculaire modellering en de begeleiding van doctorandi binnen haar onderzoeksgroep.

 

Reacties

Koen De Bosschere ontvangt de Hermes-onderscheiding

Hartelijk gefeliciteerd, Koen !

Alex De Vos.