CSL ontwikkelt sterke bescherming voor mobiele software en diensten

NSA breekt binnen in de datacenters van Google en Yahoo. Eén derde van alle Android smartphones blijkt besmet te zijn met computervirussen. Software en databestanden worden massaal gehackt en illegaal verspreid. Dit alles leidt jaarlijks tot miljarden euro’s aan economische schade en bijhorende imagoschade. Om software veiliger te maken, gaat vandaag het ambitieuze Europese onderzoeksproject ASPIRE van start (Advanced Software Protection: Integration, Research, and Exploitation). Prof. Bjorn De Sutter coördineert het project.

Zie ook: UGent persbericht