Doctoraatsverdediging Xiaobing Shang

Datum: 
vri, 2017-05-19 16:00 - 18:00


Titel: Regelbare optische componenten op basis van vloeibare kristallen voor het vormgeven van lichtbundels
Title: Tunable Optical Devices Using Liquid Crystals for Beam Shaping Applications
Promotor: Herbert De Smet
Plaats: nog niet bepaald,
Onderwerp:
 
In de huidige verlichtingsindustrie onderging de focus een verschuiving van licht efficiëntie naar meer diverse en life-style ontwerpen. Autostereoscopische 3D displays gebruiken een rij van micro lenzen om verschillende beelden te sturen naar de twee ogen van een waarnemer. Hierbij zijn twee belangrijke specificaties voor de rijen micro lenzen vereist, namelijk dat ze een schakelbaar karakter en kosteneffectiviteit vertonen. In andere applicaties, zoals bijvoorbeeld hoog efficiënte zonneconcentratoren voor zonnecellen, instelbare auto koplampen en slimme contactlenzen en brillen met een automatische focus functie, is ook een lage kost voor het vormen van een lichtbundel een belangrijke eigenschap. In deze doctoraatsthesis werd op een succesvolle manier een technologieplatform ontwikkeld voor het sturen en vormgeven van licht. Hiervoor werden twee belangrijke technieken gebruikt die gebaseerd zijn op vloeibaar kristal technologie, namelijk vloeibare kristallen gecombineerd met speciaal gevormde polymeren en het aanleggen van een gradient in de brekingsindex van vloeibare kristallen. Gebruikmakende van de eerste techniek werden verschillende eigenschappen voor het sturen van lichtbundels bereikt voor het gebruik in bovenvermelde toepassingen. Ook met de tweede techniek waarbij hoog resistieve dunne polymeerfilms gebruikt worden, is lichtsturing mogelijk met tevens een vereenvoudiging van het voedingscircuit. De succesvolle resultaten van dit onderzoek maken de weg vrij voor het toepassen van vloeibaar kristal gebaseerde lichtsturing op grote schaal.