Onderzoek

Onderzoek binnen de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) wordt georganiseerd in kleine units, genaamd onderzoeksgroepen of -teams. Elke unit staat onder leiding van één of meer leden van het permanent zelfstandig academisch personeel. Daarnaast kunnen onderzoeksgroepen aangevuld worden met (post)doctoraats- en thesisstudenten. Een onderzoeksgroep richt zich logischerwijze op een beperkt aantal topics. Verschillende onderzoeksgroepen werken intens samen met groepen binnen of buiten de vakgroep. Het onderzoek wordt op verschillende manieren gefinancierd. Individuele doctoraatsstudenten kunnen beurzen verkrijgen via FWO, IWT of via het universitair onderzoeksfonds BOF. Onderzoek wordt voornamelijk verricht in het kader van projecten, die gefinancierd kunnen worden door dezelfde instanties, maar ook door de Europese Gemeenschap of via bilaterale industriële samenwerking. Onderzoeksgroepen zijn verantwoordelijk voor hun eigen fondsenwerving en functioneren bijgevolg zeer autonoom. De vakgroep biedt hen een gemeenschappelijke infrastructuur en een forum voor coördinatie en samenwerking.

 

ELIS is lid van DSP Valley en CMSE.
Er wordt ook samengewerkt met IMEC.