In dit proefschrift stellen we drie nieuwe methodes voor om de prestatie van meerdradige programma's te analyseren. Onze eerste methode, criticality stacks, is bruikbaar voor het analyseren van onevenwicht tussen draden. Om deze stacks te construeren stellen we een nieuwe criticaliteitsmetriek voor, die de uitvoeringstijd van een applicatie opsplitst in een deel voor iedere draad. Hoe groter dit deel is voor een draad, hoe kritischer deze draad is voor de applicatie. De tweede methode, bottle graphs, stelt iedere draad van een meerdradig programma voor als een rechthoek in een grafiek. De hoogte van de rechthoek wordt berekend door middel van onze criticaliteitsmetriek, en de breedte stelt het parallellisme van een draad voor. Rechthoeken die bovenaan in de grafiek zitten, als het ware in de hals van de fles, hebben een beperkt parallellisme, waardoor we ze beschouwen als ?bottlenecks? voor de applicatie. Onze derde methode, speedup stacks, toont de bereikte speedup van een applicatie en de verschillende componenten die speedup beperken in een gestapelde grafiek. De intu´tie achter dit concept is dat door het reduceren van de invloed van een bepaalde component, de speedup van een applicatie proportioneel toeneemt met de grootte van die component in de stapel.