@phdthesis{D093.052,
author={Philips, Wilfried},
title={Vervormde Polynomen voor de Compressie van Een- en Tweedimensionale Signalen},
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Universiteit Gent},
year={1993},
month={1},
editor={Vanwormhoudt, M.},
address={Gent},
}