@phdthesis{D108.162,
author={Devos, Harald},
title={Loop Transformations for the Optimized Generation of Reconfigurable Hardware (Lustransformaties voor de geoptimaliseerde generatie van herconfigureerbare hardware)},
booktitle={Doctoraatsproefschrift Faculteit Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent},
year={2008},
month={2},
editor={Stroobandt, D. and Van Campenhout, J.},
}