@mastersthesis{T089.05,
author={De Jonghe, G. and Philips, W.},
title={Datareductie voor Elektrocardiogrammen},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, RUG},
year={1989},
editor={Vanwormhoudt, M.},
}