@mastersthesis{T105.029,
author={De Zaeytijd, R. and Weyts, B.},
title={Optimaliseren van de Jikes RVM 64-bit virtuele machine voor de PowerPC},
booktitle={Afstudeerwerk FTW, UGent},
year={2005},
month={6},
editor={De Bosschere, K.},
}