@mastersthesis{T106.007,
author={Diet, F.},
title={Generatie van smartbuffers voor vensteroperaties in een C-naar-VHDL compiler},
booktitle={Afstudeerwerk FirW, UGent},
year={2006},
month={6},
editor={D`Hollander, E.},
}