@mastersthesis{T106.056,
author={De Clercq, Pieter-Paul},
title={FPGA-gebaseerde instructiesetuitbreiding voor videobewegingsschatting},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2006},
editor={Stroobandt, Dirk},
}