@mastersthesis{T109.004,
author={Al Farisi, Brahim},
title={Herconfiguratie van LUT?s via hun schuifregisterfunctionaliteit},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2009},
editor={Stroobandt, Dirk},
}