@mastersthesis{T110.004,
author={Vander Schelden, Wim},
title={Java-applicaties beveiligen door middel van bytecode transformaties},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Sutter, Bjorn},
}