@mastersthesis{T110.028,
author={Samaey, Stefanie},
title={Ontwerp van een summerschoolwebsite in Drupal},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2010},
editor={De Bosschere, Koen},
}