@mastersthesis{T113.007,
author={Van den Broeck, Jens},
title={Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={De Sutter, Bjorn and Stroobandt, Dirk},
}