@mastersthesis{T113.009,
author={Soens, Thomas},
title={Codenormalisatie om programma's makkelijker aan te vallen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={De Sutter, Bjorn},
}