@mastersthesis{T113.052,
author={Van den Broecke, Daan},
title={Omzeilen van smartphonebeveiliging via architecturale nevenkanalen op een multi-core platform.},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2013},
editor={De Sutter, Bjorn},
}