@mastersthesis{T114.003,
author={Van de Maele, Pieter-Jan},
title={Robottaken uitvoeren onder onzekerheid op het Oncilla platform},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}