@mastersthesis{T114.008,
author={Coghe, Brecht},
title={het leren van hiërarchieën van tijdsschalen met diepe recurrente neurale netwerken},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}