@mastersthesis{T114.010,
author={De Smedt, Jeroen},
title={Adaptieve tegenstandermodellering voor no-limit Texas Hold'em poker met meerdere spelers},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={Schrauwen, Benjamin},
}