@mastersthesis{T114.061,
author={Abrath, Bert},
title={Afschermen van Bibliotheekinterfaces in Windows tegen Aanvallen},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={De Sutter, Bjorn},
}