@mastersthesis{T114.062,
author={Verstraete, Pieter},
title={ Parallelle abstracties voor het programmeren van GPU's in Julia},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2014},
editor={De Sutter, Bjorn},
}