@mastersthesis{T115.065,
author={Giot, Don},
title={BM-WII: Het blokkeren van malware door isolatie van de Windows interface },
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={De Sutter, Bjorn},
}