@mastersthesis{T115.066,
author={Van Cleemput, Thomas},
title={Automatische injectie van flexibele opake predicaten},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={De Sutter, Bjorn},
}