@mastersthesis{T115.068,
author={Wijnant, Joris},
title={SAD Droid: Zelf-Anti-Debugging voor Android},
booktitle={Afstudeerwerk FEA, UGent},
year={2015},
editor={De Sutter, Bjorn},
}